Op het jaarcongres van SKB werd het batenspel gespeeld

Terwijl het basisboek Omgevingseconomie nog wel eventjes op zich laat wachten, is het bijbehorende Omgevingsbatenspel inmiddels gereed.  Wie dit spel speelt vergeet nooit meer hoe een baat ontstaat …. en ontdekt hoe fantastisch het is om met het vak omgevingseconomie bezig te zijn!

Het moederspel behorende bij het boek Omgevingseconomie

Inmiddels zijn er reeds twee spelvarianten uitgebracht. Op 6 mei j.l. werd de natuur-en milieubatenversie gespeeld op Festa Natura in Limburg. Op 21 juni j.l. werd de ondergrondbaten-versie gespeeld op het jaarcongres van SKB. En hier gebeurde datgene waar de maakster van het spel op had gehoopt: de spelers ontdekten de verborgen boodschappen van het spel, waaronder de boodschap dat samenwerken loont.

Voor meer informatie of interesse in een eigen spelvariant kunt u een mail sturen naar: info@omgevingseconomie.nl

 

 

Ecosysteemwaardering in Indonesie

Niet alleen in Nederland worden ecosysteembaten becijferd om investeringen in groen te onderbouwen: in Indonesie gebeurt dat ook. Daar hebben de partners van ‘Heart of Borneo’, waaronder het Wereld Natuur Fonds en Witteveen en Bos, de baten van behoud van het regenwoud vergeleken met de baten van de omzetting van regenwoud naar palmolieplantages. En wat blijkt: de baten van het woud zijn groter dan die van de plantages. Download hier de samenvatting van het onderzoekrapport: Syntheserapport Heart of Borneo.

Of surf voor meer informatie naar: http://www.hobgreeneconomy.org

Aan de slag met TEEB Stad!

De nieuwe TEEB stad-tool is klaar. Met deze tool kunnen de baten van investeringen in stadsgroen worden bepaald. De tool bestaat uit drie onderdelen: het denken in ecosysteembaten, het berekenen van ecosysteembaten en het kiezen van geschikte verdienmodellen voor groen. Inmiddels zijn al heel wat gemeentes aangehaakt die een eigen casus laten doorrekenen. 

Meer weten?        klik op TEEB Stad Samengevat

                           of lees over tool en case studies in De Groene Stad

Download hier de handleiding TEEB-stad.