Ecosysteemwaardering in Indonesie

Niet alleen in Nederland worden ecosysteembaten becijferd om investeringen in groen te onderbouwen: in Indonesie gebeurt dat ook. Daar hebben de partners van ‘Heart of Borneo’, waaronder het Wereld Natuur Fonds en Witteveen en Bos, de baten van behoud van het regenwoud vergeleken met de baten van de omzetting van regenwoud naar palmolieplantages. En wat blijkt: de baten van het woud zijn groter dan die van de plantages. Download hier de samenvatting van┬áhet onderzoekrapport: Syntheserapport Heart of Borneo.

Of surf voor meer informatie naar: http://www.hobgreeneconomy.org