Ecosysteemwaardering in Indonesie

Niet alleen in Nederland worden ecosysteembaten becijferd om investeringen in groen te onderbouwen: in Indonesie gebeurt dat ook. Daar hebben de partners van ‘Heart of Borneo’, waaronder het Wereld Natuur Fonds en Witteveen en Bos, de baten van behoud van het regenwoud vergeleken met de baten van de omzetting van regenwoud naar palmolieplantages. En wat blijkt: de baten van het woud zijn groter dan die van de plantages. Download hier de samenvatting van het onderzoekrapport: Syntheserapport Heart of Borneo.

Of surf voor meer informatie naar: http://www.hobgreeneconomy.org

Aan de slag met TEEB Stad!

De nieuwe TEEB stad-tool is klaar. Met deze tool kunnen de baten van investeringen in stadsgroen worden bepaald. De tool bestaat uit drie onderdelen: het denken in ecosysteembaten, het berekenen van ecosysteembaten en het kiezen van geschikte verdienmodellen voor groen. Inmiddels zijn al heel wat gemeentes aangehaakt die een eigen casus laten doorrekenen. 

Meer weten?        klik op TEEB Stad Samengevat

                           of lees over tool en case studies in De Groene Stad

Download hier de handleiding TEEB-stad.