Doe mee aan onderzoek!

Kengetallen nodig

Om de baten van omgevingskwaliteiten te kunnen bepalen zijn ervaringscijfers, ook wel kengetallen genaamd, nodig. Het gaat hierbij doorgaans om hoeveelheidskengetallen, maar soms ook prijskengetallen.

Voor de omgevingskwaliteiten die betrekking hebben om veiligheid: externe veiligheid, voedselveiligheid, sociale veiligheid en overstromingsveiligheid hebben we nog onvoldoende kengetallen. Deze zullen we daarom gaan afleiden middels een enquete onderzoek. Met een muisklik alhier, kunt u mee doen aan: bevolkingsonderzoek over leven en dood.

Uw deelname is uiteraard anoniem en, als u dat wenst, stellen we u op de hoogte van de vorderingen.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!!